Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การกำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าและรับสมัคร ผู้จำหน่ายสินค้า (22 ก.พ. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลเพ็ญ (09 ม.ค. 2567)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (21 พ.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญเรื่อง การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว... (20 พ.ย. 2566)
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห... (06 พ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบ... (05 ต.ค. 2566)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2566 (05 ก.ย. 2566)
ประกาศใช้ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเพ็ญว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสน... (05 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิ... (04 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเพ็ญ... (24 ก.ค. 2566)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลภายในบ่อกำจัดข... (15 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (27 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 (26 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ฝุ่น PM 2.5 (01 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ข้อควรรู้เมื่อต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 (01 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ 5 กลุ่มเสี่ยงฝุ่นจิ๋ว (01 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ภัยจาก PM2.5 (01 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การป้องการฝุ่นด้วยหน้ากากอนามัย (01 มิ.ย. 2566)
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี พ.ศ.2566 (18 พ.ค. 2566)
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 ภายในเทศบาลตำบลเพ็... (20 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

"No Gift Policy งดให้​ งด... (15 ธ.ค. 2566)  

ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญเรื่อ... (20 พ.ย. 2566)  

รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดกำห... (08 ส.ค. 2566)  

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห... (27 มิ.ย. 2566)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส... (05 เม.ย. 2566)

รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง (17 มี.ค. 2566)

โครงการปลูกจิตสำนึกเรียนร... (16 มี.ค. 2566)

กิจกรรมเผยแพร่สื่อต่อต้าน... (01 มี.ค. 2566)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (24 ก.พ. 2566)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (14 ก.พ. 2566)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (10 ก.พ. 2566)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (23 ม.ค. 2566)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (23 ม.ค. 2566)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (23 ม.ค. 2566)

ประชุมชี้แจง No Gift Poli... (12 ม.ค. 2566)

กิจกรรมรยกย่องเชิดชูเกียร... (12 ม.ค. 2566)

การส่งเสริมจริยธรรมของข้า... (27 ก.ย. 2565)

การประเมินความเสี่ยงการทุ... (27 ก.ย. 2565)

โครงการพรรษามหามงคลจิต (12 ก.ย. 2565)

โครงการปลูกจิตสำนึกตามรอย... (09 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (01 มิ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (01 มิ.ย. 2566)  
ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (03 พ.ค. 2566)  
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ (03 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (16 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (16 มี.ค. 2566)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... (28 ก.พ. 2566)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... (28 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (23 ก.พ. 2566)
ประกาศ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ... (22 ก.พ. 2566)
ประกาศ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ... (22 ก.พ. 2566)
9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการประเพณี อำเภอเพ็ญ 116 ปี (10 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ผ5851 (06 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง กต 4483 (06 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (06 ก.พ. 2566)
8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง (07 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (07 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (21 พ.ย. 2565)
7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ (07 พ.ย. 2565)
5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระทงใหญ่และกระทงเล็ก (07 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล... (03 พ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติ จพง.จัดเก็บ (25 เม.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (24 มี.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห... (16 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเ... (08 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล... (07 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (07 มี.ค. 2566)
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (11 ม.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที... (03 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ (07 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง รับสมัครเลือกเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (07 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ (08 เม.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (22 มี.ค. 2565)
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาล (08 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (16 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (15 ก.พ. 2559)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ
   ขอเชิญประชาชนชาวตำบลเพ็ญที่ขอรับการบริการต่างๆ จาก ทต.เพ็ญ เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลตำบลเพ็ญ   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


facebook ทต.เพ็ญ


Responsive image