Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ก.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ เทศบาลตำบลเพ็ญ ขอประชาสัมพันธ์ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ
12 ก.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ เทศบาลตำบลเพ็ญ ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
12 ก.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ เทศบาลตำบลเพ็ญ ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพ็ญ
12 ก.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ เทศบาลตำบลเพ็ญ ขอประชาสัมพันธ์แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2564
12 ก.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ เทศบาลตำบลเพ็ญ ขอประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปี 2564
05 ก.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ เทศบาลตำบลเพ็ญ ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
07 พ.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศอำเภอเพ็ญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพ็ญครั้งแรก ประจำปี 2564
27 เม.ย. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเพ็ญ
31 มี.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2564
28 มี.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
Responsive image