Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ส.ค. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
15 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
18 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปี 2562
13 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ 2563 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..2563
12 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563
12 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563
24 ก.พ. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเพ็ญ
26 ธ.ค. 2562 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจ2562
01 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติ
01 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.............

เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th