Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 มี.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่อยู่อาศัย และคุณสมบัติคนพิการ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะดำเนินการซ่อมแซม

15 มี.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ การประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลเพ็ญ

02 มี.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ 2 มี.ค.65 เทศบาลตำบลเพ็ญ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. อุดรธานี ในโครงการเฝ้าระวังเชิงรุก ป้องกันการทุจริต

17 ม.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ การประุชมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลเพ็ญ

12 ม.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

12 ม.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

28 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โครงการปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ บำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ

23 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 กิจกรรม พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ( หมู่ 11 บ้านสันป่าตอง วันที่ 22 กรกฎาคม 2564)

23 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 กิจกรรม พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ( หมู่ 1 บ้านเพ็ญ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)

05 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลเพ็ญ นำโดย นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ผู้นำชุมชน อสม.
Responsive image