Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 มิ.ย. 2561
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560

27 มิ.ย. 2561
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2560​

25 มิ.ย. 2559
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

25 มิ.ย. 2559
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

25 มิ.ย. 2559
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

25 มิ.ย. 2559
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2559

09 ก.ย. 2557
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญจัดประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

23 ธ.ค. 2556
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ กิจกรรม พิธีบวงสรวงพระธาตุนางเพ็ญ ประจำปีงบประมาI 2557 เทศบาลตำบลเพ็ญ

23 ธ.ค. 2556
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลเพ็ญ

16 ธ.ค. 2556
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th