Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
15 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนการบริหารความเสี่ยง 2563
29 มิ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
29 มิ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
08 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
05 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนดำเนินงานประจำงบประมาณ 2561
22 มิ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนดำเนินการ ประจำปี 2560
22 มิ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
21 มิ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนการดำเนินงาน 2559
21 มิ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562

เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th