Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มี.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2564
17 มี.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ รายงานการเงินประจำปี และรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลเพ้ญ ประจำปี 2564
15 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
14 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
14 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
16 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ฐานะทางการเงินของเทศบาล2561
15 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
15 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2556 เดือนตุลาคม 2555 - กรกฎาคม 2556
15 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 2 ประจำปีงบประมาณ 2556
15 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 1 ประจำปีงบประมาณ 2556
Responsive image