Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.ค. 2563
ถึง
15 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
03 ก.ค. 2563
ถึง
03 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
12 ธ.ค. 2562
ถึง
12 ธ.ค. 2562
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยวุฒาธิคุณ 6 บ้านเพ็ญ หมู่ที่ 1
12 ธ.ค. 2562
ถึง
12 ธ.ค. 2562
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยวุฒาธิคุณ 6 บ้านเพ็ญ หมู่ที่ 1
25 ก.ย. 2562
ถึง
25 ก.ย. 2562
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ หมู่ที่ 1,7,8,11 และ 15
25 ก.ย. 2562
ถึง
25 ก.ย. 2562
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ หมู่ที่ 1 ,7,8,11 และ 15
23 ก.ย. 2562
ถึง
23 ก.ย. 2562
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำเพ็ญฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7 ไปทางสะพานบ้านดอนสวรรค์
19 ก.ย. 2562
ถึง
19 ก.ย. 2562
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำน้ำเพ็ญฝั่งตะวันออกหมู่ที่ 7 ไปทางสะพานบ้านดอนสวรรค์
05 ก.ย. 2562
ถึง
05 ก.ย. 2562
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยวุฒาธิคุณ 12
05 ก.ย. 2562
ถึง
05 ก.ย. 2562
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยวุฒาธิคุณ 12

เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th